Lyrics: Darshan Ko Tere Baba

Darshan ko tere baba aaya badi dur se,
Meher ki nazar baba kar do jara si,