Lyrics: Kaisa chakkar chalaya re Shyam

Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,
Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,
Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,
Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,

Jab Dropdi dushto ne gheri Jab Dropdi dushto ne gheri,,
Jab Dropdi dushto ne gheri, Jab Dropdi dushto ne gheri,
Kaisa chir badhaya re Shyam teri ungali ne,
Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,

Jeher ka pyala Ranaji ne bheja, Jeher ka pyala Ranaji ne bheja,
Jeher ka pyala Ranaji ne bheja, Jeher ka pyala Ranaji ne bheja,
Kaisa amrit banaya re Shyam teri ungali mei,
Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,

Jab Prehelad kahaad me gera, Jab Prehelad kahaad me gera,
Jab Prehelad kahaad me gera, Jab Prehelad kahaad me gera,
Kaisa kamal khilaya re, Shyam teri ungali ne,
Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,

Jab Narsingh ne tumko hera, Jab Narsingh ne tumko hera,
Jab Narsingh ne tumko hera, Jab Narsingh ne tumko hera,
Kaisa bhat bharaya re, Shyam teri ungali ne,
Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,

Jab Arjun ne Jaivrat ko mara, Jab Arjun ne Jaivrat ko mara,
Jab Arjun ne Jaivrat ko mara, Jab Arjun ne Jaivrat ko mara,
Kaisa suraj chipaya re, Shyam teri ungali ne,
Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,

Jab jab bhakto ne tumko pukara, Jab jab bhakto ne tumko pukara,
Jab jab bhakto ne tumko pukara, Jab jab bhakto ne tumko pukara,
Sabka kasht mitaya re, Shyam teri ungali ne,
Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,

Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,
Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,
Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,
Kaisa chakkar chalaya re Shyam teri ungali ne,