Lyrics: Mere mann mei bas gayo Shyam lala

Mere mann mei bas gayo Shyam lala, Shyam lala,
Mere mann mei bas gayo Shyam lala, Shyam lala,
Bhaye kaise koi ab aur bhala, Bhaye kaise koi ab aur bhala,
Mere mann mei bas gayo Shyam lala, Shyam lala,
Mere mann mei bas gayo Shyam lala, Shyam lala,
Bhaye kaise koi ab aur bhala, Bhaye kaise koi ab aur bhala,

Chahe jamana kuchh bhi kahe re, Chahe jamana kuchh bhi kahe re,
Chahe jamana kuchh bhi kahe re, Chahe jamana kuchh bhi kahe re,
Mai Shyam ki Shyam mere bhaye re, Mai Shyam ki Shyam mere bhaye re,
Mere mann mei bas gayo Shyam lala, Shyam lala,
Bhaye kaise koi ab aur bhala, Bhaye kaise koi ab aur bhala,

Jab se lade Shaym sundar se naina, Jab se lade Shaym sundar se naina,
Jab se lade Shaym sundar se naina, Jab se lade Shaym sundar se naina,
Tab se kahi bairi jiyara lage na, Tab se kahi bairi jiyara lage na,
Kaalo jaadu so kar gayo, Shyam ala Shyam lala,
Bhaye kaise koi ab aur bhala, Bhaye kaise koi ab aur bhala,

Saawarei suratiya ne paagal kiyo ri, Saawarei suratiya ne paagal kiyo ri,
Saawarei suratiya ne paagal kiyo ri, Saawarei suratiya ne paagal kiyo ri,
Murali nigodi ne ghayal kiyo ri, Murali nigodi ne ghayal kiyo ri,
Apne rang mei hi rang gayo Shyam lala Shyam lala,
Bhaye kaise koi ab aur bhala, Bhaye kaise koi ab aur bhala,
Mere mann mei bas gayo Shyam lala, Shyam lala,
Bhaye kaise koi ab aur bhala, Bhaye kaise koi ab aur bhala,

Mere mann mei bas gayo Shyam lala, Shyam lala,
Bhaye kaise koi ab aur bhala, Bhaye kaise koi ab aur bhala,
Bhaye kaise koi ab aur bhala, Bhaye kaise koi ab aur bhala,
Bhaye kaise koi ab aur bhala, Bhaye kaise koi ab aur bhala,
Bhaye kaise koi ab aur bhala, Bhaye kaise koi ab aur bhala,