Lyrics: Saari Duniya

Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,
Saari duniya hai diwani, Saari duniya hai diwani,
Radha rani aapki,
Kaun hai jis par nahi hai meherbani aaapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,

Sara jahaan hai ek chaman aur is chaman ke ful hum,
Sara jahaan hai ek chaman aur is chaman ke ful hum,
In sabhi fulo mei shyama, In sabhi fulo mei shyama,
Hum nishani aaapki,
In sabhi fulo mei shyama, Hum nishani aaapki,
Kaun hai jis par nahi hai meherbani aaapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,

Jaise ganga aur jamuna ki dhara behti bhumi par,
Jaise ganga aur jamuna ki dhara behti bhumi par,
Waise hi behti hai mamta Rahda arani aaapki,
Waise hi behti hai mamta Rahda arani aaapki,
Kaun hai jis par nahi hai meherbani aaapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,

Tan bhi tera mann bhi tera, mera kya hai laadli,
Tan bhi tera mann bhi tera, mera kya hai laadli,
Tera tujhko saupti, Tera tujhko saupti,
Yeh nishani aaapki,
Kaun hai jis par nahi hai meherbani aaapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,

Umar bhar gaati rahu mei mahima shyama aaapki
Umar bhar gaati rahu mei mahima shyama aaapki
Apne charano mei hi rakhna, Apne charano mei hi rakhna,
Meherbani aaapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,
Kaun hai jis par nahi hai meherbani aaapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,

Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,
Saari duniya hai diwani, Saari duniya hai diwani,
Radha rani aapki,
Kaun hai jis par nahi hai meherbani aaapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,
Saari duniya hai diwani Radha rani aapki,