Lyrics: Shiv Shankar Bhole Umapati Mahadev

Shiv Shankar Bhole Umapati Mahadev
Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev
Palanhaar Parmeshvar
Vishvroop Mahadev
Palanhaar Parmeshvar
Vishvroop Mahadev
Mahadev Mahadev Mahadev

Nahdevkkmahdevkkmahdev
Suresham Mahesham Suraarti Naasham
Suraarti Naasham
Vibhum Vishvanathaam
Vibhutyang Bhusham
Vibhum Vishvanathaam
Vibhutyang Bhusham
Tirupaakshmitvar Kripahum Trinetram
Tirupaakshmitvar Kripahum Trinetram
Sadaananad Nimem Prabho Panchbhadram
Sadaananad Nimem Prabho Panchbhadram
Namastey Namastey Vibhovishvamurtey

Shiv Shankar Bhole Umapati Mahadev
Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev
Palanhaar Parmeshvar
Vishvroop Mahadev
Palanhaar Parmeshvar
Vishvroop Mahadev
Mahadev Mahadev Mahadev
Nahdevkkmahdevkkmahdev
Nahdevkkmahdevkkmahdev