Lyrics: Shyam teri Bansi

Shyam teri Bansi Pukare Radha Naam,
Shyam teri Bansi Pukare Radha Naam,
Log Kare Mira ko yuhi badnaam,
Log Kare Mira ko yuhi badnaam,
Shyam teri Bansi Pukare Radha Naam,
Shyam teri Bansi Pukare Radha Naam,
Log Kare Mira ko yuhi badnaam,
Log Kare Mira ko yuhi badnaam,

Saaware ki bansi ko bajne se kaam,
Saaware ki bansi ko bajne se kaam,
Radha ka bhi Shyam wo to Mira ka bhi Shyam,
Radha ka bhi Shyam wo to Mira ka bhi Shyam,
Saaware ki bansi ko bajne se kaam,
Saaware ki bansi ko bajne se kaam,
Radha ka bhi Shyam wo to Mira ka bhi Shyam,
Radha ka bhi Shyam wo to Mira ka bhi Shyam,

Jamuna ki lehre bansiwat ki chhaiya,
Kiska nahi hai bolo Krishna Kanhaiya,
Jamuna ki lehre bansiwat ki chhaiya,
Kiska nahi hai bolo Krishna Kanhaiya,
Shyam ka diwana toh sara hi yeh dhaam,
Shyam ka diwana toh sara hi yeh dhaam,
Log Kare Mira ko yuhi badnaam,
Saaware ki bansi ko bajne se kaam,
Saaware ki bansi ko bajne se kaam,
Radha ka bhi Shyam wo to Mira ka bhi Shyam,
Radha ka bhi Shyam wo to Mira ka bhi Shyam,

Kaun jaane bansuriya kisko bulaye,
Jiske mann bhaye wo usi ke gunn gaaye,
Kaun jaane bansuriya kisko bulaye,
Jiske mann bhaye wo usi ke gunn gaaye,
Kaun nahi bansi ke dhun ka gulam,
Saaware ki bansi ko bajne se kaam,
Saaware ki bansi ko bajne se kaam,
Radha ka bhi Shyam wo to Mira ka bhi Shyam,
Radha ka bhi Shyam wo to Mira ka bhi Shyam,

Shyam teri Bansi Pukare Radha Naam,
Shyam teri Bansi Pukare Radha Naam,
Log Kare Mira ko yuhi badnaam,
Log Kare Mira ko yuhi badnaam,
Shyam teri Bansi Pukare Radha Naam,
Shyam teri Bansi Pukare Radha Naam,
Log Kare Mira ko yuhi badnaam,
Log Kare Mira ko yuhi badnaam,